FANDOM


Današnje stanovništvo Dalmacije čine Dalmatinci , kroatizirani Dalmatinci i manji broj Hercegovaca , Bošnjaka i Hrvata. Kroatizirani Dalmatinci su Dalmatinci koji se smatraju Hrvatima i koji čine preko 90 % stanovništva Dalmacije. Etnički Dalmatinci su manjina koja se dijeli na slavo - Dalmate koji govore slavenskim jezikom i Italo - Dalmate koji govore talijanskim jezikom.

Italo DalmatiEdit

Dalmatinci koji govore talijanskim jezikom su nekad činili preko 20 % staniovništva Dalmacije , ali su danas skoro nestali.

Postotak talijanskog jezika u 19. stoljeću

Anno Numero Percentuale
1845 N.D. 19,7%
1865 55.020 12,5%
1869 44.880 10,8%
1880 27.305 5,8%
1890 16.000 3,1%
1900 15.279 2,6%
1910 18.028 2,7%


=Talijanski Dalmatinci po naseljima 1880Edit

Arbe/Rab 567 od 811 stanovnika Pago /Pag 785 / 3527 Supetar / San Pietro 421 Neresi / Nerežišća 250 Vallo / Bol 150 Cattaro / Kotor 689 / 2949 Lesina / Hvar 492 Starigrad 2163 Lissa / Vis 3292 Comisa / Komiža 1197 Porto Narenta / Metković 50 Spalato / Split 5280 Trau / Trogir 1960 / 3129 Veglia / Krk 1541 / 1562

1890Edit

Sebenico / Šibenik 1018 / 6921


Etnički Dalmatinci danasEdit

Po popisu 1991. bilo je oko 3000 etničkih Dalmatinaca , a 2001. manje od 200. Ima također onih koji se izjašnjavaju kao Talijani.