FANDOM


Današnje stanovništvo Dalmacije čine Dalmatinci , kroatizirani Dalmatinci i manji broj Hercegovaca , Bošnjaka i Hrvata. Kroatizirani Dalmatinci su Dalmatinci koji se smatraju Hrvatima i koji čine preko 90 % stanovništva Dalmacije. Etnički Dalmatinci su manjina koja se dijeli na slavo - Dalmate koji govore slavenskim jezikom i Italo - Dalmate koji govore talijanskim jezikom.

Italo DalmatiEdit

Dalmatinci koji govore talijanskim jezikom su nekad činili preko 20 % staniovništva Dalmacije , ali su danas skoro nestali.

Postotak talijanskog jezika u 19. stoljeću

Anno Numero Percentuale
1845 N.D. 19,7%
1865 55.020 12,5%
1869 44.880 10,8%
1880 27.305 5,8%
1890 16.000 3,1%
1900 15.279 2,6%
1910 18.028 2,7%


=Talijanski Dalmatinci po naseljima 1880Edit

Arbe/Rab 567 od 811 stanovnika Pago /Pag 785 / 3527 Supetar / San Pietro 421 Neresi / Nerežišća 250 Vallo / Bol 150 Cattaro / Kotor 689 / 2949 Lesina / Hvar 492 Starigrad 2163 Lissa / Vis 3292 Comisa / Komiža 1197 Porto Narenta / Metković 50 Spalato / Split 5280 Trau / Trogir 1960 / 3129 Veglia / Krk 1541 / 1562

1890Edit

Sebenico / Šibenik 1018 / 6921


Etnički Dalmatinci danasEdit

Po popisu 1991. bilo je oko 3000 etničkih Dalmatinaca , a 2001. manje od 200. Ima također onih koji se izjašnjavaju kao Talijani.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki